art
page
main-content

Kontaktní formulář

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost HORCHER TRADE, a.s., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Dále prohlašuji, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.