art
 
page
main-content

Novinky o stavbě 19.9.2016

Stavba bytového komplexu pokračuje podle harmonogramu. Některé stavební celky dokonce v mírném předstihu.

Objekt F je v pokročilejším stadiu výstavby, je hotová střecha, osazena okna, zateplovací fasádní systém a palubkové obklady, uvnitř jsou dokončeny sádrové omítky , kterým předcházela elektroinstalace, v současné době se dokončuje topení, zdravotní instalace a vzduchotechnika, jsou připraveny podlahy s kročejovou zvukovou izolací pro betonáž.

Na objektu G probíhají intenzivní práce na střešním plášti, jsou osazena okna, fasádní zateplovací systém se dokončuje a dokončují se veškeré rozvody elektro, topení a zdravotechniky a i tento objekt je připraven k betonování podlah v dnešních dnech.

Práce na venkovních objektech jsou v plném proudu, je kompletně dokončena venkovní kanalizace a jsou připraveny obrubníky budoucí komunikace a parkoviště včetně podkladních vrstev k pokládce finální asfaltové vrstvy.

Jsme přesvědčeni, že termín dokončení do konce ledna 2017 jsme schopni splnit a nic nebude bránit řádnému užívání bytových jednotek.

Tags: